Tag et skærmbillede

Sådan tager du et skærmbillede af skærmens indhold.

Af Kim Ludvigsen, 26. maj 2014. Opdateret: 11. juni 2014.

Nogle gange kan det være en fordel at kunne tage et skærmbillede af indholdet på din skærm. Det kan fx være, at du gerne vil gemme en high score, en snapchat eller der er andet indhold på skærmen, du vil gemme.

Der findes to metoder til at tage skærmbilleder, ved tryk på telefonens knapper og ved hjælp af en indbygget software-funktion, der udløses af en håndbevægelse. Du kan læse om begge metoder i trin for trin-guiden nedenfor.

Vær opmærksom på, at hvis du tager et skærmbillede af en snapchat, vil afsenderen få besked om det. For at tage et billede af en snapchat som beskrevet nedenfor skal du desuden trykke på snapchatten på skærmen, samtidig med at du tager billedet.

Se evt. guiden Find Androids versionsnummer. Nedenstående guide virker muligvis også til andre versioner af Android.

Guide til Android 4.3, 4:2, 4.1:

Tryk på knapper

Knapfunktionen afhænger af din telefon.

Samsung-enheder
Tryk samtidig på knappen Tænd/Sluk og på knappen Hjem, og hold dem begge inde i et sekund.
Nexus Series og HTC One
Tryk samtidig på knappen Tænd/Sluk og på knappen Skru ned for lydstyrke, og hold dem begge inde i et sekund.

Når billedet tages, vises en hvid ramme om skærmbilledet, og du vil i notifikationsbjælken øverst kunne se en meddelelse om, at der er taget et skærmbillede. Det kan kræve lidt øvelse at få trykket samtidig.

Håndbevægelse

Android indholder desuden en funktion til at tage et skærmbillede, når du bevæger hånden lodret hen over skærmen fra den ene side til den anden. Som med knap-funktionen illustreres billedtagningen af en hvid ramme om skærmbilledet, og du vil i notifikationsbjælken øverst kunne se en meddelelse om, at der er taget et skærmbillede.

Enten er jeg ikke særlig god til håndbevægelser, eller også er funktionen ikke særlig pålidelig. Den tager ikke billeder, når jeg vil have dem taget, og omvendt sker det, at den tager billeder, når jeg ikke vil have taget billeder. Jeg har derfor slået funktionen fra.

Du kan slå funktionen til eller fra i indstillingerne. OBS! nedenstående trin for trin-guide gælder for Android 4.3. I ældre versioner findes funktionsvalget et andet sted i indstillingerne.

Åbn enhedens indstillinger ved at trykke på genvejen Indstillinger.

Alternativt kan du stryge fra notifikationsområdet i toppen af skærmen og nedad, så du får åbnet notifikationscentret. Tryk på tandhjulet øverst for at åbne indstillingerne.

Tryk på knappen Min enhed.

Rul ned til afsnittet Input og kontrol, og tryk på Bevægelse. Bemærk, at hvis du vil bruge håndbevægelse til at tage skærmbilleder, skal knappen her være slået til som på nedenstående billede. Du slår knappen fra/til ved at skubbe den til siden.

Rul ned til afsnittet Håndbevægelser, og sæt flueben ud for Stryg med hånden for skær....

Hvis det lykkedes dig at ramme rigtigt med håndbevægelsen, så billedet tages, vises en hvid ramme om skærmbilledet, og du vil i notifikationsbjælken øverst kunne se en meddelelse om, at der er taget et skærmbillede.