Firefox OS

Mozilla vil give dig frihed og åbne standarder med Firefox OS.

Af Kim Ludvigsen, 11. juni 2014.

Firefox OS er et nyt styre­system til smart­phones, tavle­compu­tere og andre enheder. Styre­systemet er skabt af Mozilla, der især er kendt for at lave den populære browser Firefox. Der er tale om et open source styre­system, der er bygget på en Linux-kerne, og som bygger på åbne standarder. Produ­cen­terne kan frit bruge styre­systemet eller videre­udvikle det uden at skulle betale noget for det.

En af de rigtigt smarte ting ved Firefox OS er, at det er baseret på web­tek­no­logi. Det vil sige HTML, CSS, webGL og JavaScript (som ikke har noget med Java at gøre). Dermed behøver man ikke at kunne programmere i Java eller andre avancerede pro­gram­me­rings­sprog, som det tager tid at lære, for at kunne lave en app. Kan man lave en hjemmeside, kan man lave en app til Firefox OS. Og det er samtidig nemt at lave en web-baseret app om til en selvstændig app til Firefox OS.

Tag ikke fejl, apps, der er bygget på web­tek­no­lo­gier, kan sagtens være meget avancerede. Uanset om det er en opkalds-app, en musik­afspiller eller et first person-skyde­spil. Du kan finde en demo på et first person-skyde­spil, der er lavet med web­tek­no­lo­gier, på Mozillas hjemmeside for udviklere. Vil du bare se i stedet for at spille, så tjek videoen nedenfor. Se den gerne i fuld skærm.

Billigere smartphones med Firefox OS

Firefox OS er i første omgang beregnet til smart­phones i den absolut billige ende af markedet. Styre­systemet kræver ikke så mange ressourcer, så det er velegnet til smart­phones med lidt ældre teknologi, som også er til­sva­rende billige. Firefox OS kan selvfølgelig også køre på topmodeller, men man har i første omgang valgt at satse på den lave ende af markedet, hvor konkurrencen er mindre hård.

Mozilla forventer ikke at kunne blive ledende på markedet, det sidder Android trods alt meget solidt på. Men man forventer at blive en betydelig spiller på markedet, omend med små kridt. I 2014 satser man således på en markeds­andel på 0,8 procent på verdens­markedet for smart­phones, hvor hoved­parten af salget forventes at finde sted i Asien og Latin­amerika. På de lokale markeder kan man dog regne med noget højere markeds­andele. Allerede få måneder efter intro­duk­tionen af telefoner på markedet i Venezuela og Colombia kunne Telefonica melde, at Firefox OS havde opnået en markeds­andel på 12 procent i Venezuela of 8 procent i Colombia.

Telefonica og en række andre netværks­opera­tører og telefon­pro­du­center har været stærke fortalere for Firefox OS. Dels fordi de kan tilbyde deres kunder en billigere smart­phone, end det er muligt med Android og iOS, og dels fordi de med Firefox OS får et åbent alternativ til de mere lukkede eco-systemer i form af fx Google Play og iTunes. Med Firefox OS bliver man ikke bundet til én platform, hvis man fx køber film og musik. De kan også ses og høres på enheder med iOS og Android.

Den nyeste smart­phone med Firefox OS er i skrivende stund ZTE Open C, der leveres med Firefox OS 1.3. Den kan købes på eBay for cirka 550 kroner, mens ZTE's forrige model med Firefox OS koster cirka 380 kroner. Mozilla har meldt ud, at man inden for en overskuelig tids­ramme satser på at kunne komme ned på 25 dollar, cirka 140 kroner, for en smartphone.

Ud over Telefonica og ZTE har LG, Alcatel, Sony, Huwai, Deutche Telekom, Telenor og flere andre spillere på markedet allerede udsendt telefoner med Firefox OS, eller de har offent­lig­gjort planer herom.

Der arbejdes kraftigt på at videreudvikle Firefox OS

Funktionsmæssigt er Firefox OS endnu ikke på højde med konkurrenterne, men målgruppen er i første omgang heller ikke dem, som kan købe en smart­phone til 3-5.000 kroner. I stedet satser man på at optimere styre­systemet, så det kræver mindre af hard­waren. Dermed kan den i forvejen lave pris komme endnu længere ned, og flere i udvik­lings­landene kan få råd til at købe en smartphone.

Samtidig arbejdes der stærkt på at få tilføjet flere funktioner, så man får indhentet Android og de andre vel­eta­blerede styre­systemer, så man også kan blive bedre til at konkurrere på de lidt dyrere telefoner. Der udsendes således en ny version af Firefox OS hver 3. måned.

Der er endnu ikke udsendt telefoner med Firefox OS på det danske marked. Styre­systemet er allerede oversat til dansk af MozillaDanmark, så vi venter blot på en producent, der vil tilbyde en Firefox-mobil på det danske marked. Indtil da må man som dansk Firefox-fan købe en telefon i udlandet og så evt. selv installere den danske version af Firefox OS.

På den danske hjemme­side Netkoder.dk kan du læse detal­jeret om Geeksphone, der var den første prøvemodel med Firefox OS, og som blev udsendt i starten af 2013. Netkoder bringer masser af billeder, både af telefonen selv, billeder taget med dens kameraer og så selv­følgelig skærmbilleder.

Disclaimer: Jeg er med i MozillaDanmark og med til at oversætte Firefox OS til dansk.