Widgets

Oversigt over sider med tag'et Widgets.

Nemme genveje
Få hurtig adgang til indstillinger og funktioner, som fx opkald til en bestemt person, direkte fra startskærmen. Læs artiklen …

Flere tips:

Hurtigt sideskift

I stedet for at skifte side på startskærmen, ét stryg ad gangen, kan du lynhurtigt skifte mellem siderne med ét stryg. Læs mere …

Tips til tastaturet

Du kan få hurtig adgang til særtaster, og du kan nemt skifte til andre sprog. Læs mere …

Opret en mappe på startskærmen

Du kan oprette en mappe med genveje på din startskærm. Læs mere …

Flere guider:

Særskilte ringetoner

Vælg forskellige ringetoner eller alarmer for dine kontakter. Læs mere …

Billede på en kontakt

Du kan indsætte billeder på dine kontakter, så det er nemmere at kende dem fra hinanden. Læs mere …

Tag et skærmbillede

Sådan tager du et skærmbillede af skærmens indhold. Læs mere …